Wednesday, November 14, 2012

Vietnam - Warning malaria are returning


With 90% of the rate of diagnosed positive for malaria parasites, diseases are dangerous return to the province. In addition, the risk of drug-resistant malaria is rising makes prevention difficult.

Ministry of Health warned that the risk of malaria back in a fairly large number of regions, especially in the mountainous regions, coastal brackish, deep-lying and remote areas. From the beginning of this year the country recorded almost 28 thousand cases of malaria of which 11 560 cases of malaria parasites (malaria parasites), 98 cases of malaria, at least 4 deaths this disease. Parasite is increasing in many provinces of Dak Lak, Gia Lai, Phu Yen, Quang Binh ...

According to the Institute of Malaria - Parasitology - Entomology Ho Chi Minh City, Binh Phuoc is the hot spot of malaria when 90% diagnostic rate positive for malaria parasites. Figures in this province has more than 4 times of the 28 provinces in the North combined. Concern is the risk of drug-resistant malaria is present and growing.

Binh Phuoc is becoming the hot spot of malaria

Severe malaria in circulation and very unpredictable evolution in the five districts of the province Binh Phuoc including: Bu Gia Map, Loc Ninh, Bu Dang, Dong Phu, Bu Dop. Where 3 districts increased both the number of patients and the number of parasites is Bu Gia Map, Bu Dop and Loc Ninh. Cause malaria back to the district is due to malaria prevention consciousness of the people is low besides, professional qualifications and health sector capacity is also limited, so early detection and freezing the timely service.

Before this situation, the Global Fund malaria Vietnam has conducted spray impregnated with chemicals to protect habitat for nearly 270,000 people, distributed 21,500 double screen; leaflets media malaria control in 5 districts said on. The province Binh Phuoc has received and distributed 64,000 malaria rapid diagnostic test to provide the villages away from the base clinic.

According to Reuters

Vietnamese version:

Cảnh báo bệnh sốt rét đang quay trở lại

Với 90% tỷ lệ chẩn đoán dương tính với ký sinh trùng sốt rét, loại bệnh nguy hiểm này đang quay lại tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, nguy cơ bệnh sốt rét kháng thuốc đang tăng khiến việc phòng chống trở nên khó khăn.

Bộ Y tế cảnh báo, nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại tại một số vùng miền khá lớn, nhất là ở các vùng rừng núi, vùng ven biển nước lợ, vùng sâu, vùng xa. Từ đầu năm đến nay trên cả nước ghi nhận gần 28 nghìn trường hợp mắc sốt rét trong đó 11.560 trường hợp có ký sinh trùng sốt rét (KSTSR), 98 trường hợp sốt rét ác tính, ít nhất đã có 4 ca tử vong vì loại bệnh này. KSTSR đang tăng cao tại nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên, Quảng Bình…

Theo thông tin từ Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TPHCM, Bình Phước đang là điểm nóng của bệnh sốt rét khi có tới 90% tỷ lệ chẩn đoán dương tính với KSTSR. Con số trên tại tỉnh này đã cao hơn 4 lần của 28 tỉnh khu vực miền Bắc cộng lại. Điều lo lắng là nguy cơ sốt rét kháng thuốc đang hiện hữu và gia tăng.

Bình Phước đang trở thành điểm nóng của bệnh sốt rét

Hiện sốt rét đang lưu hành nặng và diễn biến rất khó lường tại 5 huyện của tỉnh Bình Phước bao gồm: Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Đốp. Trong đó 3 huyện tăng cả về số bệnh nhân và số ký sinh trùng là Bù Gia Mập, Bù Đốp và Lộc Ninh. Nguyên nhân khiến sốt rét quay trở lại những huyện này là do ý thức phòng tránh sốt rét của người dân còn thấp bên cạnh đó, trình độ chuyên môn và năng lực ngành y tế tại đây còn hạn chế nên không phát hiện sớm và khoanh vùng dịch kịp thời.

Trước tình hình trên, Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét Việt Nam đã tiến hành phun tẩm hóa chất bảo vệ môi trường sống cho gần 270.000 người, phân phối 21.500 màn đôi; phát tờ rơi truyền thông phòng chống sốt rét tại 5 huyện nói trên. Tỉnh Bình Phước cũng đã nhận và phân phối 64.000 test chẩn đoán nhanh sốt rét để cung cấp cho các thôn ấp cách xa cơ sở, trạm y tế.

Theo Dân trí

No comments:

Post a Comment